FARBY TERMOIZOLACYJNE Pomaluj zamiast ocieplać

ZADBAJ O DOM NA MIARĘ XXI WIEKU POMALUJ ZAMIAST OCIEPLAĆ

CO DAJE FARBA TERMOIZOLACYJNA

Farby termoizolacyjne z powodzeniem od lat, zastępują wszelkie formy ocieplania dowolnych budynków z zewnątrz jak i od wewnątrz. Również zabytkowe z cegły czy kamienia - stosując farbę termoizolacyjną, bezbarwną. Zamiast ocieplania budynku styropianem, wykorzystaj farby termoizolacyjne zastępujące do 48 cm warstwę styropianu. [ w przypadku pomalowania obiektu z zewnątrz jak i od wewnątrz ] Każda osoba budująca nowy dom, czy go ocieplająca, korzystając z farby termoizolacyjnej zaoszczędzi duże pieniądze. Mając też od razu pomalowany dom, blok, firmę, garaż itp. na wybrany kolor. Wysoka zdolność odbijania (refleksyjność) ciepła (podczerwieni) od 88 do 95%, wysoka elastyczność w zależności od rodzaju farby od 100% do 300%, konserwują i zabezpieczają tynki przed degradacją, konserwują i zabezpieczają dachy przed degradacją, wyciszają pomieszczenia, izolują pomieszczenia przed stratami ciepła, posiadają dopuszczenie PZH, posiadają pozytywne badania CE wykonane w Instytucie Ceramiki i Materiałów budowlanych w Krakowie Budujesz lub remontujesz dom czy mieszkanie, to do ociepleń obecnie wykorzystasz farbę termoizolacyjną, zamiast styropianu i wszelkich innych. Nie będziesz mieć wilgoci, grzybów itp. Każda osoba czy firma budująca domy i inne, korzystając z farby termoizolacyjnej da klientowi duże oszczędności.

Farby termorefleksyjne-termoizolacyjne „uszczelniają ściany” przed stratami energii cieplnej. Sposób ogrzewania naszych budynków to najczęściej ogrzewanie za pomocą kaloryferów z średnim lub wysokim parametrem grzania, gdzie energia w największej części rozchodzi się w postaci podczerwieni a coraz częściej stosuje się ogrzewanie promiennikowe na ścianach lub w ściana (w tynku) w tym wypadku farby przynoszą jeszcze większe oszczędności. TO FARBY, KTÓRE BARDZO SKUTECZNIE UŁATWIAJĄ SUSZENIE ŚCIAN, PONIEWAŻ SĄ PAROPRZEPUSZCZLNE A WODOSZCZELNE, co powoduje kumulowanie w ścianach energii i ich osuszanie a jednocześnie nie wpuszczają wody np. z opadów lub zalania wodą. Nasze farby chronią przed stratami energii zimą obniżając koszty ogrzewania i chronią przed przegrzewaniem budynków w lecie. i zmniejszają koszty klimatyzacji pomieszczeń latem. Ponad to wyrównują temperaturę w pomieszczeniu i nieco wyciszają pomieszczenia pomalowane farbą. Farby charakteryzują się dobrymi własnościami przy myciu w szczególności ścian zewnętrznych. Farby w wykonaniu zewnętrznym mogą też zawierać dodatkowo kolejny komponent: CeraTherm (sfera ceramiczna z próżnią w środku), co poprawia parametry: wytrzymałości, izolacyjności i daje farbie matowe właściwości ukrywających niedoskonałości tynku.

Obecnie mamy możliwość odliczyć sobie termoizolację z podatku – do 53 tys zł. Warto z tego korzystać.

RODZAJE FARB

5/5

Farba na fasady

farba termoizolacyjna TERMO-FASADA

Termoizolacyjna , refleksyjna , elastomerowa , akrylowa , emulsyjna , polimerowa farba ekologiczna do malowania zewnętrznych powierzchni ścian budynków.

Do stosowania zarówno na tynki z systemem dociepleń (tynki na siatce), jak też na otynkowane i nie otynkowane ściany murowe bez docieplenia.

 

* Zapewnia znaczącą poprawę izolacyjności cieplnej budynków

* Zapobiega uwidocznianiu się mikropęknięć tynków zewnętrz- nych dzięki doskonałej elastycz- ności (rozciągliwość do 300%)

* Zapobiega niszczeniu tynków wskutek działania warunków atmosferycznych, tworząc trwałą i szczelną barierę ochronną

Idealna do budynków zabytkowych i wszystkich innych obiektów, w przypadku których nie ma innej możliwości docieplenia ścian zewnętrznych

Farba dostępna w wersji bezbarwnej (transparentnej) – umożliwia zachowanie walorów estetycznych fasad budynk

farba termoizolacyjna TERMO-WNĘTRZE

Termoizolacyjna , refleksyjna , elastomerowa , akrylowa , emulsyjna , polimerowa farba ekologiczna do malowania wewnętrznych powierzchni ścian i sufitów.

Do stosowania zarówno na wewnętrzne tynki i płyty gipsowe, jak też na nie otynkowane ściany z cegły, kamieni naturalnych i sztucznych, itp.

 

* Zapewnia znaczącą poprawę izolacyjności termicznej, chroniąc przed utratą ciepła z budynków

* Doskonała do malowania ścian i sufitów stanowiących przegrody wewnętrzne między pomieszcze- niami ogrzewanymi i nieogrzewa- nymi – ogranicza wymianę ciepła między nimi ( garaże, piwnice, klatki schodowe, spiżarnie )

* Zapobiega uwidocznianiu się mikropęknięć tynków wewnętrznych oraz połączeń płyt gipsowych (dzięki doskonałej elastyczności sięgającej 300% )

Idealna do kuchni i łazienek – zapobiega kondensacji pary wodnej i tworzeniu się grzybów

* Zapewnia równomierny rozkład temperatur w pomieszczeniach. W zależności od rodzaju ogrzewa- nia, notuje się różnice temparatur na różnych wysokościach pomieszczenia, wynoszące nawet do 10oC. Zastosowanie farby termoizolacyjnej niweluje różnice temperatur do ok. 1-1,5oC. Dzieje się tak za sprawą równomiernego odbijania promieniowania cieplnego przez powłokę farby we wszystkich kierunkach. W efekcie skutkuje to lepszym samopoczuciem, zmniejszeniem reakcji alergicznych oraz eliminacją ładunków elektrostatycznych.

Farba dostępna w wersji bezbarwnej (transparentnej) – umożliwia zachowanie walorów estetycznych wewnętrznych wykończeń ścian budynków zabytkowych (zachowuje naturalny wygląd marmuru, granitu, piaskowca, cegły, itp.)

Farba na beton

farba termoizolacyjna TERMO-BETON

Termoizolacyjna , refleksyjna , elastomerowa , akrylowa , emulsyjna , polimerowa farba ekologiczna do malowania zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni z betonu.

Do stosowania na wszelkiego rodzaju powierzchnie betonowe: elementy konstrukcyjne (wieńce, nadproża, słupy), płyty żelbetowe, cokoły i słupki ogrodzeń, elementy małej architektury.

 

* Niweluje mostki termiczne ele- mentów betonowych i żelbeto- wych, poprawiając izolacyjność cieplną obiektów

* Udaremnia zbytnie przemarzanie i nagrzewanie betonu, znacznie przedłużając jego żywotność

* Zapobiega uwidocznianiu się mikropęknięć betonu dzięki doskonałej elestyczności (rozciągliwość do 300%)

* Trwale zabezpiecza beton przed działaniem warunków atmosferycznych, zapobiegając jego erozji i korozji

Farba na drewno

farba termoizolacyjna TERMO na DREWNO

Termoizolacyjna , refleksyjna , elastomerowa , akrylowa , emulsyjna , polimerowa farba ekologiczna do malowania zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni z drewna.

Do stosowania na wszelkiego rodzaju powierzchnie drewniane: elementy konstrukcyjne (słupy, belki, płatwie), okna, drzwi, okładziny zewnętrze i wewnętrzne, ogrodzenia (płoty, sztachety), elementy małej architektury.

 

* Zapewnia znaczącą poprawę izolacyjności cieplnej obiektów drewnianych (okładziny i wy- kończenia zewnętrzne i wew- nętrzne)

* Zapobiega uwidocznianiu się mikropęknięć na skutek “pracy” drewna, dzięki doskonałej elastyczności (rozciągliwość do 300%)

* Znacznie przedłuża żywotność zewnętrznych elementów drewnianych, niwelując ich przemarzanie i przegrzewanie

* Zabezpiecza drewno przed działaniem warunków atmosferycznych

Farba na metal

farba termoizolacyjna TERMO na METAL

Termoizolacyjna , refleksyjna , elastomerowa , akrylowa, emulsyjna, polimerowa farba ekologiczna do malowania zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni z metalu.

Do stosowania na wszelkiego rodzaju powierzchnie metalowe: pokrycia dachów z blach (blachoda- chówki, blachy profilowane, rynny, rury spustowe), metalowe elementy konstrukcyjne (słupy, rygle, konstrukcje dachów), ogrodzenia, kontenery, wiaty, garaże z blach, metalowe skrzynki i pojemniki, pojazdy mechaniczne (dachy, przyczepy, naczepy), elementy małej architektury (meble ogrodowe, pergole, itp.).

* Zapewnia znaczącą poprawę izolacyjności cieplnej elementów metalowych

* Zapobiega uwidocznianiu się szczelin na łączeniu elementów wskutek rozszerzalności cieplnej metali – rozciągliwość farby do 300%

* Trwale zabezpiecza pomalowane powierzchnie metalowe przed działaniem warunków atmosferycznych (skutecznie zapobiega korozji, tworząc szczelną, elastyczną powłokę )

Farba bitumiczna

farba termoizolacyjna – bitumiczna

Termoizolacyjna , refleksyjna , elastomerowa , akrylowa, emulsyjna, polimerowa farba ekologiczna do malowania zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni bitumicznych.

Do stosowania na wszelkiego rodzaju powierzchnie bitumiczne: pokrycia dachów z pap i gontów, okładziny bitumiczne.

 

* Zapewnia znaczącą poprawę izolacyjności termicznej bitu- micznych pokryć dachowych

* Zapobiega uwidocznianiu się mikropęknięć materiałów bitu- micznych dzięki doskonałej elastyczności (rozciągliwość do 300%)

* Szczelnie pokrywa malowane powierzchnie, nawet w przypadku znacznych ich odkształceń na skutek elastyczności materiału (farba nie ulega pęknięciom pod wpływem jej rozciągania lub kur- czenia)

SPRAWDŹ

MASA termoizolacyjna
Termoizolacyjna, refleksyjna, elastomerowa, akrylowa, polimerowa Masa ekologiczna do stosowania m.in. na elementy i powierzchnie emitujące ciepło na poziomie rzędu 100-240 stopni Celsjusza.

* Sugerowana warstwa Masy Termoizolacyjnej gr. ok. 10 mm, nałożona na powierzchnię o bardzo wysokiej temperaturze np. na rury przewodzące gorącą parę wodną, redukuje temperaturę zewnętrzną rury o 100 – 150 stopni Celsjusza !

* Masa Termoizolacyjna zapewnia radykalne obniżenie emisji ciepła elementów, których nie da się w racjonalny sposób zaizolowac termicznie tradycyjnymi metodami.

TYNK Termoizolacyjny

 Refleksyjny , elastomerowy , akrylowy , polimerowy Tynk ekologiczny do tynkowania zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni ścian budynków.

Do stosowania m.in. na ściany bez warstw izolacji termicznej.

* Sugerowana warstwa tynku gr. ok. 1,8 mm, nałożona na powierzchnię ściany niedostatecznie izolowanej termicznie zapewnia uzyskanie współczynnika przenikania ciepła, spełniającego aktualne wymogi.

* Tynk został wprowadzony na rynek m.in. jako część sytemu dociepleń :

1. styropian wyrównaczny na nieizolowanej termicznie ścianie zewnętrznej gr. 2-5 cm ( wartość styropianu jako izolatora termicznego w tym przypadku nie gra znacznej roli )

2. siatka wtopiona w warstwę Tynku Termoizolacyjnego o gr. 1,8 – 2,0 mm

3. Farba Termoizolacyjna (2-krotne malowanie).

Powyższy system zapewnia w pełni izolacyjność termiczną obiektu, zapobiegając jednocześnie niszczeniu ścian wskutek działania warunków atmosferycznych.

* Objętość opakowania: 10L

Do gruntowania Grunt

niekapiący TERMO na fasadyGrunt niekapiący, stanowiący podłoże pod farbę termoizolacyjną TERMO na fasady

Do stosowania zarówno na tynki zewnętrzne z systemem dociepleń (tynki na siatce), jak też na otynkowane i nie otynkowane ściany murowe bez docieplenia.

* Cechą wyróżniającą Grunt niekapiący TERMO na FASADĘ , jest jego zwarta kon- systencja w postaci żelu, pozwa- lająca na komfortowe nanoszenie na podłoże. Podczas nanoszenia wałkiem malarskim lub pędzlem, grunt nie ma tendencji do defragmentacji i kapania

* Stosowanie Gruntu niekapiącego jako podkład do malowań zewnętrznych, zapewnia doskonałą przyczepność dla farby.

* Objętość opakowania: 5L

Grunt niekapiący WNĘTRZE
Grunt niekapiący, stanowiący położe pod farbę termoizolacyjną TERMO-WNĘTRZE .

Do stosowania zarówno na wewnętrzne tynki i płyty gipsowo-kartonowe, jak też na nie otynkowane ściany z cegły, naturalnych i sztucznych kamieni, sztukaterii, itp.

* Cechą wyróżniającą Grunt niekapiący WNĘTRZE , jest jego zwarta kon- systencja w postaci żelu, pozwa- lająca na komfortowe nanoszenie na podłoże. Podczas nanoszenia wałkiem malarskim lub pędzlem, grunt nie ma tendencji do defragmentacji i kapania

* Stosowanie Gruntu niekapiącego jako podkład do malowań wewnętrznych, zapewnia doskonałą przyczepność dla farby WNĘTRZE

* Objętość opakowania: 5L

Grunt głęboko penetrujący UNIWERSALNY
Grunt uniwersalny, głęboko penetrujący, stanowiący podłoże pod wszystkie rodzaje farb termoizolacyjnych

Do stosowania na wszystkie materiały i podłoża na zewnątrz i wewnątrz (tynki, beton, drewno, metale, powierzchnie bitumiczne), przeznaczone do malowania farbami termoizolacyjnymi

* Cechą wyróżniającą Grunt Uni- wersalny, jest zdolność głębokiego wnikania w podłoże poprzez wiązanie cząsteczek jego wierzchniej warstwy

* Stosowanie Gruntu głęboko pe- netrującego zapewnia doskonałą przyczepność dla farb.

* Objętość opakowania: 5L

Praca dla osób komunikatywnych, na umowę. Masz kontakty pośrednie czy bezpośrednie w budownictwie ? To praca dla Ciebie.

 

masz pytania, chcesz zamówić

Janusz Łytka

KOMÓRKA

609 583 837

EMAIL

janubers@gmail.com